Obchodné podmienky

 Predaj na diaľku je možný len u zbraní a streliva kategórie D (napr. vzduchovky, expanzné zbrane, airsoftové zbrane a strelivo do týchto zbraní)

Správny postup pri objednávke tovaru nájdete v záložke "Všetko o nákupe"

Stornovanie objednávok - zákazníkom

Uskutočnenú objednávku je možné kedykoľvek stornovať e-mailom zaslaným na adresu info@jagersurany.sk.

Stornovanie objednávok - predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak:

- kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke

- kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje

- ak ho nemožno kontaktovať na zadaných údajoch

- ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo je už dlhší čas nedostupný - ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade vás kontaktujeme a dohovoríme sa s Vami na ďalšom postupe).

Dodacia doba a Dodacie podmienky

1. Balíkom Slovenskej pošty a.s. - 1. trieda dobierka.

Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 4,30 € a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 48 hodín od odoslania zásielky.

2. Balíkom Slovenskej pošty a.s. službou - EMS dobierka.

Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 7,60 € a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 24 hodín od odoslania zásielky.

Objednaný tovar bude expedovaný najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa objednania. V prípade tovaru, ktorý je momentálne vypredaný, Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na spoločnom postupe.

Potvrdenie objednávky – automaticky vygenerované potvrdenie objednávky dostanete krátko po odoslaní objednávky.

V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

Spôsob platby

Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky na pošte resp. doručujúcemu kuriérovi.

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie

Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

Vrátenie tovaru po zaplatení

Kupujúci má právo podľa zákona o zásielkovom obchode pri nevybalenom tovare (tovar musí byť v pôvodnom obale kompletný, nepoškodený a nepoužívaný) odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní. Uhradená suma bude do päť dní po prevzatí vrátenej zásielky pripísaná na Váš účet. Prosím nezabudnite číslo účtu uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás budeme kontaktovať. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej miere zákazník.

Záručná doba a vybavovanie reklamácií

Predávajúci sa zaväzuje uplatniť na všetok predávaný tovar dvojročnú záruku.

Reklamácie vybavujeme na e-mailovej adrese info@jagersurany.sk. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou. Predávajúci konzultuje reklamáciu s výrobcom a zaväzuje sa informovať zákazníka o riešení reklamácie najneskôr do 20 dní.

Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Ďalšie záväzky predávajúceho

Predávajúci spolu s tovarom zákazníkovi doručí i daňový doklad - faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

Záverečné ustanovenia

Všetky ceny sú uvedené aj s 20% DPH, sme platcami DPH.

Údaje uvedené na stránkach e-shopu nemusia byť úplne aktuálne. Malé zmeny môžu nastať v názvoch, parametroch, vyobrazeniach, cene a aktuálnej ponuke tovaru.

Za záväznú objednávku považujeme objednávku vo forme, ktorá obsahuje správne vyplnené údaje požadované pri objednávke. Hlavne ide o kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail).

Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

           

           


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Pokladňa

Hľadať